Kiracıyı Nasıl Çıkarabilirim?

kiracıyı nasıl çıkarabilirim?

Kiracıyı Evden Nasıl Çıkarabilirim?

Kiracıyı evden veya bir mülkten çıkarmak, hem kiracının hem de malikin haklarını koruyan yasal süreçleri gerektirir. Bu süreçlerin ihmal edilmesi veya yanlış yönetilmesi, hukuki sonuçlara yol açabilir. Peki, "kiracıyı nasıl çıkarabilirim?" sorusunun cevabı nedir?

Yasal Süreçlerin Takip Edilmesi

Öncelikle, kiracının mülkten çıkarılmasının yasal bir gerekçesi olmalıdır. Örneğin, kira bedelinin sürekli olarak ödenmemesi, mülke zarar verilmesi veya kira sözleşmesinde belirtilen diğer şartların ihlal edilmesi bu gerekçeler arasında sayılabilir. Eğer bir gerekçeniz varsa, bu durumu noter aracılığıyla veya kayıtlı posta yoluyla kiracınıza resmi bir yazı ile bildirmeniz gerekir.

Uzlaşma Yoluyla Çözüm Arayışı

Kiracıyı evden veya bir mülkden çıkarmadan önce, tarafların uzlaşmaya varabileceği bir çözüm yolu aranmalıdır. Örneğin, kiracıya ekstra bir süre tanıyarak borcunu ödemesi veya sözleşmede belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmesi için fırsat tanıyabilirsiniz. Bu, hem zamandan hem de maddi kaynaklardan tasarruf etmenizi sağlar.

Hukuki Yolların Kullanılması

Eğer kiracınızla bir uzlaşmaya varamazsanız, son çare olarak hukuki yollara başvurabilirsiniz. Bu süreçte, bir avukattan yardım almak genellikle en iyi yaklaşımdır. Avukatınız, sizin için tahliye davası açabilir ve süreci yasalara uygun bir şekilde yönetebilir.

Sonuç olarak, "kiracıyı nasıl çıkarabilirim?" sorusu, dikkatli ve özenli bir yaklaşım gerektirir. Yasal süreçleri ve tarafların haklarını ihmal etmeden, adil ve etik bir şekilde hareket edilmelidir. Her durumda, profesyonel bir danışmanlığın bu süreçte size büyük bir yardımı olacağını unutmamanız önemlidir.

Şimdi önce "kira sözleşmesi nedir" onu inceleyelim.

Kira Sözleşmesi Nedir?

Kira sözleşmesi, malik (ev sahibi) ile kiracı arasında, bir taşınmazın (genellikle ev, daire, iş yeri vb.) belirli bir süre için belirli bir bedel karşılığında kiraya verilmesi konusunda yapılan yazılı bir anlaşmadır. Bu sözleşme, her iki tarafın hak ve yükümlülüklerini belirtir ve korur.  Kiracıyı çıkarmak için kullanılan en önemli belgedir.

Nasıl Yapılır?

 1. Tarafların Bilgileri: Sözleşmede, malik ve kiracının tam adı, TC kimlik numarası, iletişim bilgileri gibi temel bilgilerinin yer alması gerekir.
 2. Taşınmazın Özellikleri: Kiraya verilen taşınmazın adresi, metrekare, oda sayısı gibi fiziksel özellikleri detaylıca belirtilmelidir.
 3. Kira Bedeli: Aylık kira bedeli, ödeme tarihi ve ödeme şekli (örneğin banka transferi, elden ödeme) belirtilmelidir.
 4. Depozito: Kiraya veren tarafından depozito talep ediliyorsa, bu miktar sözleşmede açıkça belirtilmelidir.
 5. Kira Süresi: Kiranın başlangıç ve bitiş tarihi net bir şekilde belirtilmelidir. Ayrıca, sözleşmenin uzatılma şartları da belirtilmelidir.

Kira Sözleşmesi Yaparken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

 1. Detaylı Bilgi: Sözleşmede yer alan bilgilerin doğru ve eksiksiz olması çok önemlidir.
 2. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri: Kiracının ve malikin hakları, yükümlülükleri ve sorumlulukları açıkça belirtilmelidir. Örneğin, bakım ve onarım konuları, kim tarafından karşılanacaksa bu belirtilmelidir.
 3. Erken Tahliye ve Cezai Şartlar: Kiracının sözleşmeyi erken sonlandırması veya kira bedelini zamanında ödememesi gibi durumlarda uygulanacak cezai şartlar belirtilmelidir.
 4. Taşınmazın Durumu: Kiraya verilen taşınmazın mevcut durumu, içindeki eşyaların listesi, varsa kusurlar detaylıca belirtilmelidir.
 5. Sözleşmenin Feshi: Sözleşmenin feshedilme şartları, hangi durumlarda ve nasıl sonlandırılacağı konusundaki bilgiler eklenmelidir.
 6. Gizlilik ve Kişisel Veriler: Tarafların kişisel verilerinin korunmasıyla ilgili hükümler de sözleşmeye dahil edilmelidir.

Kira sözleşmesi yapılırken, her iki tarafın da haklarını ve yükümlülüklerini iyi anlaması önemlidir. Ayrıca, bu tür sözleşmelerin noter huzurunda yapılması, tarafların haklarını daha iyi koruma altına alabilir. Uzman bir hukuk danışmanının rehberliği de olası anlaşmazlıkları önlemek için önerilir.

Kira Sözleşmesi Feshi: Ne Yapmalı?

Kira sözleşmesi, malik ile kiracı arasında belirli bir süre için yapılan yazılı bir anlaşmadır. Ancak bazen çeşitli nedenlerle bu sözleşmenin önceden sonlandırılması gerekebilir. İşte "kira sözleşmesi feshi" konusunda bilinmesi gerekenler:

Fesih Sebeplerinin Belirlenmesi

Kira sözleşmesi feshi için geçerli bir sebep olması gerekir. Kiracının kira bedelini düzenli olarak ödememesi, taşınmaza zarar vermesi, sözleşmede belirtilen diğer koşullara uymaması gibi durumlar fesih için haklı sebepler olabilir. Aynı şekilde, malikin kendi kullanımı için evi geri istemesi veya mülk üzerinde ciddi bir tadilat yapması gerektiğinde de kira sözleşmesini feshedebilir. Feshin sebebini belirtmek, hem yasal süreçte hem de kiracı ile iletişimde önemlidir.

Yazılı Bildirim

Kira sözleşmesi feshi, yazılı olarak gerçekleştirilmelidir. Feshin sebepleri detaylı bir şekilde belirtilmelidir. Noter aracılığıyla veya kayıtlı posta ile bu bildirimi kiracıya göndermek, yasal sürecin sağlıklı işlemesi için önemlidir.

İhbar Süresine Uymak

Kira sözleşmesi feshi, belirli bir ihbar süresine tabidir. Bu süre, Borçlar Kanunu'nda belirtilen sürelere veya tarafların kira sözleşmesinde kararlaştırdığı sürelere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. İhbar süresine uyulmaması, hukuki sorunlara yol açabilir.

Hukuki Destek

Kira sözleşmesi feshi sürecinde bir avukattan destek almak, sürecin hızlı ve sorunsuz ilerlemesi için oldukça yararlıdır. Özellikle anlaşmazlık durumunda, profesyonel bir hukuki destek almak, tarafların haklarının korunmasına yardımcı olur.

Sonuç olarak, kira sözleşmesi feshi, belirli kurallara ve süreçlere uygun bir şekilde yapılmalıdır. Tarafların haklarını koruyarak, adil ve şeffaf bir şekilde bu süreci yönetmek, ilerleyen dönemlerde karşılaşabileceğiniz sorunları en aza indirecektir.

Kira Sözleşmesi Nasıl Feshi Nasıl Yapılır

Kira sözleşmesinin feshedilmesi, hem kiracı hem de malik için hassas bir konudur. Türkiye'de kira hukuku, tarafların haklarını koruyarak adil bir denge kurmayı amaçlar. İşte kira sözleşmesinin feshedilmesi için haklı sayılabilecek gerekçeler:

 1. Malikin Gereksinimi: Ev sahibinin, kendisinin ya da birinci derece yakınlarının konutu kullanma ihtiyacı doğarsa kira sözleşmesini sonlandırma hakkı vardır.

 2. Tahliye Taahhüdü: Kiraya verenin, belirli bir süre sonunda taşınmazı boşaltma taahhüdünde bulunması durumunda, bu taahhüdün süresi geldiğinde sözleşme sonlandırılabilir.

 3. Kiranın Ödenmemesi: Kiracının kira bedelini sözleşmede belirtilen süre içerisinde ödememesi, fesih için ciddi bir gerekçedir.

 4. Kiralanan Taşınmazın Özenli Kullanılmaması, Zarar Verilmesi: Kiracının, kiralanan taşınmaza zarar vermesi ya da özenli bir şekilde kullanmaması, kira sözleşmesinin sonlandırılması için yeterli bir neden olabilir.

 5. Kiralanan Taşınmazda Ciddi Tadilat Gereksinimi: Eğer taşınmazda ciddi bir tadilat yapılması gerekiyorsa ve bu tadilat sırasında taşınmazın kullanılamayacağı durumlarda, kira sözleşmesi sonlandırılabilir.

 6. Komşuların Rahatsız Edilmesi: Kiracının, komşuları rahatsız edici davranışlarda bulunması, sözleşmenin feshedilmesi için yeterli bir sebep oluşturabilir.

 7. Kiracının Aynı Belediye Sınırları İçerisinde Evi Olması: Eğer kiracının, kiraladığı taşınmazın bulunduğu belediye sınırları içerisinde başka bir evi varsa ve bu durum malik tarafından bilinmiyorsa, bu bilgi sonradan öğrenildiğinde kira sözleşmesi sonlandırılabilir.

 8. Kiracının İflası: Kiracının iflas etmesi, kira sözleşmesinin sonlandırılması için bir gerekçe olabilir.

 9. 10 Yılın Dolması: Kira sözleşmesi süresi 10 yılını doldurmuşsa, malik bu durumu gerekçe göstererek sözleşmeyi sonlandırma hakkına sahip olabilir.

 10. Taşınmazın Yasal Sorunları: Kiralanan taşınmazın yasal sorunlarının olması, örneğin imar planına aykırılığı veya tapu ile ilgili sorunların ortaya çıkması, fesih için bir gerekçe olabilir.

 11. Güvenlik Sorunları: Kiralanan taşınmazın güvenlik açısından tehlikeli olması ya da tehlike arz etmeye başlaması, sözleşmenin sonlandırılması için bir neden oluşturabilir.

 12. Doğal Afetler: Taşınmazın doğal bir afet sonucu oturulamaz hale gelmesi, kira sözleşmesinin sonlandırılması için geçerli bir neden olabilir.

 13. Kullanım Amacının Değiştirilmesi: Kiracının, taşınmazı kira sözleşmesinde belirtilen amacın dışında kullanması (örneğin, konut olarak kiralanmış bir taşınmazı iş yeri olarak kullanmak) fesih nedeni olabilir.

 14. Yetkisiz Alt Kiracıya Kiralama: Kiracının, malikin izni olmadan taşınmazı alt kiracıya kiralaması, sözleşmenin feshedilmesi için bir sebep olabilir.

 15. Kiracının Yasal Olmayan Eylemleri: Kiracının, kiralanan taşınmazda yasa dışı eylemlerde bulunması, fesih için ciddi bir gerekçe oluşturabilir.

 16. Halk Sağlığını Tehdit Eden Durumlar: Kiralanan taşınmazın halk sağlığını tehlikeye atacak bir durumda olması, örneğin salgın hastalık riski oluşturması, kira sözleşmesinin sonlandırılması için bir neden olabilir.

 17. Sözleşmede Belirtilen Diğer Şartlar: Tarafların, kira sözleşmesinde belirlediği özel şartlar ve bu şartların ihlali de sözleşmenin feshedilmesi için geçerli bir neden olabilir.

Sonuç olarak, kira sözleşmesinin feshedilmesi için yukarıda belirtilen gerekçelerin mevcut olması ve bu gerekçelerin kanunen kabul görmesi gerekmektedir. Her iki tarafın da haklarını ve sorumluluklarını bilmeleri, olası anlaşmazlıkların önüne geçilmesi açısından önemlidir.

Kira Sözleşmesi Feshi İhbar Süresi Nedir?

Kira sözleşmesi feshi, yani bir kira sözleşmesinin sona erdirilmesi, belirli şartlar ve süreçler çerçevesinde gerçekleştirilir. Kira sözleşmesinin feshedilmesi için belirlenen ihbar süresi, Türkiye'de Borçlar Kanunu'nda belirtilmiştir.

İhbar Süresinin Önemi

İhbar süresi, kiracının veya malikin kira sözleşmesini feshetmek istediğinde, diğer tarafa bu fesih kararını önceden bildirmesi için gereken minimum süredir. Bu süreç, taraflara yeni bir konut veya kiracı bulmak için hazırlık yapma şansı tanır.

İhbar Süresi Ne Kadardır?

Türkiye'de Borçlar Kanunu'na göre:

 • Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, kiraya veren sözleşmeyi sona erdirmek istiyorsa kiracıya en az 10 gün önceden, kiracı sözleşmeyi sona erdirmek istiyorsa malike en az 10 gün önceden bu kararını bildirmelidir.
 • Belirli süreli kira sözleşmeleri için, eğer sözleşme süresi bir yıldan azsa, her iki taraf için de 15 günlük ihbar süresi uygulanır. Ancak, eğer kira sözleşmesinin süresi bir yıldan fazlaysa, 30 günlük ihbar süresi uygulanır.

Bu süreler, taraflar arasında farklı bir karar alınmadığı sürece geçerlidir. Ancak, taraflar kira sözleşmesinde farklı ihbar süreleri belirleyebilirler. Bu nedenle, kira sözleşmesinin ilgili maddelerine dikkatle göz atmak önemlidir.

Kira sözleşmesi feshi ihbar süresi, tarafların haklarını koruyan ve adaletli bir süreç sağlayan bir mekanizmadır. Kira sözleşmesini feshetmeyi düşünen tarafların, ihbar sürelerine ve kira sözleşmesindeki diğer hükümlere dikkatle uyması gerekir. Ayrıca, bu konularda bir hukuk uzmanından danışmanlık almak, olası anlaşmazlıkları ve yasal sorunları önlemeye yardımcı olabilir.

Kira Sözleşmesi Feshi Örneği

Bir kira sözleşmesinin sonlandırılması, her iki tarafın da haklarını koruyan ve yasal süreçleri uygun bir şekilde takip eden yazılı bir belge ile yapılmalıdır. Aşağıda, kira sözleşmesinin feshine dair örnek bir yazı sunulmaktadır:


KİRA SÖZLEŞMESİ FESİH BEYANI

Ben, [Malik Adı ve Soyadı], T.C. Kimlik No: [xxxxxxxxxxx], [Adres bilgisi], [İl/İlçe] olarak, [Kiracı Adı ve Soyadı] ile [Sözleşme Başlangıç Tarihi] tarihinde başlamış olan kira sözleşmemizi, aşağıdaki gerekçelerle feshetmeyi talep ediyorum.

Fesih Gerekçesi:

 • [Gerekçeyi detaylı bir şekilde belirtin. Örneğin: "Kiranın üç ay üst üste ödenmemesi" vb.]

İlgili kira sözleşmesine göre, bu fesih bildiriminden itibaren [xx] gün içerisinde taşınmazın boşaltılmasını ve anahtarlarının bana teslim edilmesini rica ediyorum.

Bu süre zarfında taşınmazın boşaltılmaması durumunda, yasal haklarımı kullanacağımı ve gerekli hukuki yollara başvuracağımı bildiririm.

Bu fesih bildirimi [Fesih Bildirimi Tarihi] tarihinde yazılmıştır.

Saygılarımla,

[Malik Adı ve Soyadı][İmza]


Bu örnek, genel bir kira sözleşmesi feshi için hazırlanmıştır ve spesifik durumlara göre değiştirilebilir. Fesih beyanı verirken veya alırken, tarafların yasal hakları ve yükümlülükleri konusunda bilgi sahibi olmaları ve gerektiğinde bir hukuk uzmanından danışmanlık almaları önemlidir.

Kiracı Tahliye Davası Ne Kadar Sürer?

Kiracı tahliye davası, Türkiye'de birkaç faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Ancak genel olarak bir tahliye davasının süresini etkileyen bazı ana faktörler şunlardır:

 1. Dava Sebebi: Tahliye talebinin nedeni, davanın süresini etkileyebilir. Örneğin, kiranın ödenmemesi gibi net ve belgelenmesi kolay bir sebep üzerinden açılan davalar, daha karmaşık sebeplere dayalı davalarla kıyaslandığında genellikle daha hızlı sonuçlanabilir.

 2. Mahkemenin İş Yoğunluğu: Davanın açıldığı mahkemenin iş yoğunluğu, davanın süresi üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Yoğun bir mahkemede dava süreci, daha az yoğun olan bir mahkemeye göre daha uzun sürebilir.

 3. Delil Toplama ve İnceleme Süreci: Davanın tarafları tarafından sunulan delillerin sayısı ve niteliği, dava sürecini etkileyebilir. Mahkeme, tüm delillerin sunulmasını ve incelenmesini bekleyebilir.

 4. Tarafların İşbirliği Durumu: Tarafların mahkemeye ve sürece olan işbirliği derecesi, dava süresini kısaltabilir veya uzatabilir. Örneğin, tarafların uzlaşma eğilimli olması, davanın daha hızlı sonuçlanmasına katkıda bulunabilir.

 5. Temyiz Süreci: Eğer dava sonucuna taraflardan biri itiraz eder ve temyiz yoluna başvurursa, bu süreç davanın süresini daha da uzatabilir.

Genel olarak, kiracı tahliye davaları, basit ve net delillere dayandığında birkaç ay içinde sonuçlanabilir. Ancak daha karmaşık ve temyiz sürecine taşınan davalar, bir yıl veya daha uzun sürebilir.

Her dava benzersiz olduğu için, tahliye davasının ne kadar süreceğini tam olarak önceden tahmin etmek zordur. Bu nedenle, böyle bir dava açmayı düşünen kiraya verenlerin veya kiracıların, süreç hakkında daha detaylı bilgi almak için bir hukuk uzmanıyla iletişime geçmeleri faydalı olabilir.

Kira Sözleşmesi Bitmeden Kiracı Evden Çıkabilir mi?

Kira sözleşmesi bitmeden evden çıkmak isteniyorsa, bu durum Türkiye'de Borçlar Kanunu ve kira sözleşmesi şartlarına göre değerlendirilir. Aşağıda bu konuda dikkate alınması gereken bazı hususlar belirtilmiştir:

 1. Sözleşmedeki Şartlar: Kira sözleşmesinde, erken çıkışla ilgili herhangi bir madde veya şart varsa, bu şartlara uyulması gerekmektedir. Bazı sözleşmeler, erken çıkış durumunda ödenmesi gereken cezai şartları veya diğer yükümlülükleri belirtir.

 2. Bildirim Süresi: Kiracı, kira sözleşmesini bitmeden evden çıkmak istediğinde, bu durumu kiraya verene yazılı olarak bildirmelidir. Genellikle bu tür bildirimler için önceden bir süre (örneğin, 1 ay) belirlenmiştir.

 3. Kira Ödemeleri: Kiracı, sözleşmesini erken sonlandırmak istediğinde, kira sözleşmesinde belirtilen süreye kadar kira ödemelerini yapma yükümlülüğünde olabilir. Ancak, malik eğer konutu yeni bir kiracıya kiralarsa, bu durumda çift kira alamaz ve eski kiracının kira yükümlülüğü sona erer.

 4. Depozito: Kiracının erken çıkış yapması, depozitonun iadesi konusunda sorunlara yol açabilir. Ancak, evde herhangi bir hasar veya eksik ödeme yoksa, depozitonun iade edilmesi gerekmektedir.

 5. Makul Sebepler: Eğer kiracının erken çıkış yapma nedeni, kiralanan yerin kontrat şartlarına uygun olmaması, sağlık veya güvenlik sorunları gibi makul sebeplere dayanıyorsa, bu durumda kiracı erken çıkış yapabilir. Ancak, bu tür bir durumda, sebeplerin belgelenmesi önemlidir.

Son olarak, kira sözleşmesi bitmeden evden çıkmak istendiğinde, bir hukuk uzmanından danışmanlık alınması faydalı olabilir. Bu sayede, olası anlaşmazlıkların veya yasal sorunların önüne geçilmesi mümkün olacaktır.

Erken Tahliye Tazminatı Ne Kadar

Erken tahliye tazminatının miktarı, Türkiye'de Borçlar Kanunu ve kira sözleşmesindeki hükümlere bağlıdır. Erken tahliye tazminatının belirlenmesinde dikkate alınması gereken bazı genel noktalar şunlardır:

 1. Sözleşmedeki Hükümler: Öncelikle kira sözleşmesinin ilgili maddelerine bakılmalıdır. Sözleşmede erken tahliye durumunda ödenecek tazminat miktarı veya hesaplanma yöntemi belirtilmişse, bu hükümlere uyulmalıdır.

 2. Kalan Kira Dönemi: Kiracının, kira sözleşmesini erken sonlandırması durumunda, genellikle kalan kira dönemi için ödemesi gereken kira bedeli tazminat olarak talep edilebilir. Ancak, malik eğer konutu yeni bir kiracıya kiralarsa ve bu yeni kiracıdan kira geliri elde ederse, eski kiracının ödemekle yükümlü olduğu tazminat miktarı bu gelirle azaltılabilir.

 3. Makul Süre: Eğer kira sözleşmesinde erken tahliye tazminatıyla ilgili bir madde yoksa ve malik konutu kısa süre içerisinde yeni bir kiracıya kiralayabilirse, genellikle birkaç aylık kira bedeli kadar bir tazminat talep edilebilir.

 4. Mahkeme Kararı: Taraflar arasında anlaşmazlık olması durumunda, erken tahliye tazminatının miktarı mahkeme tarafından belirlenebilir. Mahkeme, tarafların durumunu, konutun bölgesel kira değerini ve diğer koşulları dikkate alarak bir karara varabilir.

Erken tahliye tazminatı konusunda karar verirken, her iki tarafın da hukuki hak ve yükümlülüklerini bilmesi önemlidir. Bu tür konularda bir hukuk uzmanından danışmanlık almak, olası anlaşmazlıkları ve yasal sorunları önlemeye yardımcı olabilir.

"Kiracıyı Nasıl Çıkarabilirim?" Konusunda Sorularınız mı Var?

Kira sözleşmeleri ve gayrimenkul hukuku konusunda bilgi ya da profesyonel destek arayışında mısınız? Kendi müşterilerimize Eksper Bursa Emlak olarak "Kiracıyı Evden Çıkarmak" konusunda yardımcı olabiliriz. Ancak bu konunun hassas doğası gereği, bizimle temasa geçtikten sonra size bir avukat ile konuyu hukuki olarak devam etmeniz konusunda tavsiyede bulunabiliriz. Tecrübeli ekibimizle, her türlü gayrimenkul ihtiyacınızda yanınızdayız ve en doğru yönlendirmeyi yapmayı amaçlıyoruz.

Sonuç olarak, kira sözleşmesinin feshedilmesi için belirtilen gerekçelerin mevcut olması esastır. Aynı zamanda, bu gerekçelerin kanunen kabul edilmesi şarttır. Tarafların haklarını ve sorumluluklarını tam olarak anlamaları, potansiyel anlaşmazlıkların önlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır.


Diğer makaleler

Bursa Kiralık Ev ve Daire

Bursa Kiralık Ev ve Daire