Kira Sözleşmesi Hangi Durumlarda Sona Erer?

kira-sozlesmesi-hangi-durumlarda-sona-erer

Kira Sözleşmelerinin Haklı Nedenlerle Sona Ermesi

Hangi durumlarda tarafların haklı sebebinin var olduğu yasada sayılmıştır.

1. Önemli Sebeplerin Varlığı

Taraflardan birisi için kira ilişkisi katlanılamayacak bir hale gelmişse (mesela kiracının ataması başka şehre yapılmış olsun), o tarafın sözleşme ile bağlı kalmaya zorlanamaz ve diğer tarafa bu durumu bildirerek sözleşmeyi sona erdirebilir.

2. Kiracının İflas Etmesi

Kiralananın tesliminden sonra kiracı iflas ederse kiraya veren, kiracıdan işleyecek kira bedelleri için, yani iflas tarihinden sonra ki dönemler için kira parasını garanti altına almak adına teminat isteyebilir, birikmiş kiralar için teminat istenemez. Kiraya veren teminat verilmesi için iflas masasına yazılı başvuruda bulunarak uygun bir süre tanımak zorundadır. Verilen süre içerisinde teminat gösterilirse sözleşme devam eder, aksi takdirde sonlanır. Uygun süre yazılı olarak verilmek zorundadır.

3. Kiracının Ölümü

Kiracının ölümü halinde mirasçıları sözleşmeyi sonlandırabilecekleri gibi ölen kiracı ile birlikte oturanlar varsa, veya işyerini kullanan diğer ortaklar varsa onlar sözleşmeyi devam ettirme hakkına sahiptir. Kiraya verenin ölümü ise onun mirasçılarına böyle bir hak vermemektedir.

 


 

Kira Sözleşmesinin Dava Yoluyla( Tahliye) Sona Ermesi

1. Kiraya Verenden Kaynaklanan Sebeplerle

a. Kiraya verenin kendisinin, eşinin, çocuğunun, ana ve babasının ve baktığı diğer kişilerin konut ihtiyaçları olur veya bir işyeri gereksinimi ortaya çıkarsa, kiraya veren bu yakınlarının ihtiyaçlarını gidermek için kiracıya karşı tahliye davası açabilir.

b. Kiralanan ev veya işyeri yeniden inşa edilecek veya onarılacaksa ve bu tamirat esnasında kiralananın kullanılması mümkün değil ise kiralayan tahliye davası açabilir.

c. Kira sözleşmesinden sonra kiralanan yer bir başkasına satılırsa ve yeni malikin kendisi, eşi, çocuğu, ana-babası için konut veya işyeri ihtiyacı ortaya çıkarsa, satın alan bu tarihten itibaren bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, altı ay sonra açacağı bir davayla yada sözleşme süresinin bitiminden başlayarak bir ay içinde açacağı dava yoluyla da kiralananı tahliye ettirebilir.

2. Kiracıdan Kaynaklanan Sebeplerle

a. Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde (yazılı tahliye taahhüdü) o tarihte boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.

b. Kiracı, kira bedelini ödemediği için kendisine yazılı olarak iki kez ihtarda bulunulmuşsa; kira süresinin bitiminden, 1 yıldan uzun süreli kiralarda ise ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak 1 ay içinde, kiraya veren tarafından dava açılarak tahliye sağlanabilir.

c. Kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin aynı ilçe veya belde belediye sınırları içinde oturmaya elverişli başka bir konutu var ise ve kiraya veren bunu sonradan öğrenmişse sürenin bitiminden başlayarak 1 ay içinde sözleşmeyi dava yoluyla sona erdirebilir.


Diğer makaleler

Kiracıyı Nasıl Çıkarabilirim?

Kiracıyı Nasıl Çıkarabilirim?